Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

 DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA                         
      PRACY DO SPRAW FINANSÓW W SZEGÓLNOŚCINALEŻY :    


 

1)       sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2)       prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3)      prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającej na:

  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)      analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

5)      prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)      nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

7)      sporządzanie i kompletowanie dokumentacji płacowej (listy płac, karty wynagrodzeń pracowników, rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych);