Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

     DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY         
        DS. KADROWYCH NALEŻY SZCZEGÓLNOŚCI :                    


1)        realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

2)       przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców JRG;

3)       udział w opracowywaniu propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

4)        ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

5)       prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;

6)       sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej
strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

7)      realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

8)     analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników  cywilnych;

9)    wystawianie i podpisywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz podpisywanie angaży, dokumentów sporządzonych na podstawie wydanych przez komendanta decyzji, rozkazów personalnych.