Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

                                      SEKRETARIAT                                
 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Aleksandrowie Kuj.
czynny jest codziennie w godzinach 7. 30 -15. 30

          
                             ADRES DO KORESPONDENCJI                       
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Halinowo 2 a
87-700 Aleksandrów Kujawski


                    DANE TELEINFORMATYCZNE:                 

Tel. (054) 231-89-00 (centrala)
Tel. / Fax. (054) 282-40-60


Wykaz telefonów Komendy Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kuj.


                                      Nr telefonu wewnętrznego 
 Komendant Powiatowy 

907

 Z-ca Komendanta Powiatowego 

908

 Samodzielne stanowisko pracy 
     
ds. Organizacyjno-Kadrowych 

905

Sekretariat Komendanta  Powiatowego

905

Dyżurny Operacyjny Powiatu PSK

900

Samodzielne stanowisko pracy
      ds. kontrolno- rozpoznawczych 

913

Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna 

912

Sekcja finansów 

910

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Aleksandrowie Kuj.

Dowódca JRG  -  realizuje zadania operacyjne 

915

Z-ca Dowódcy JRG 

916

Dyżurny 

918

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 w Ciechocinku 

Dowódca JRG -realizuje zadania szkoleniowe

054 283-62-98

centrala

054 283-61-23